alt text

Stichtingen.be, Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw

Meer dan 120 stichtingen, actief in België, zijn lid van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

Totaal aantal filantropische stichtingen.

Private filantropische stichtingen overtreffen het aantal stichtingen van openbaar nut in België. Sinds de wet van 2 mei 2002 en de invoering van de zogenaamde “private stichtingen” is een stichting niet verplicht een filantropisch doel na te streven. In totaal waren er eind 2022 in België 2005 private stichtingen...

Werkdomeinen van nieuwe filantropische stichtingen

Stichtingen van algemeen nut en private filantropische stichtingen richten zich voornamelijk op kunst, cultuur en erfgoed zowel als gezondheid en onderwijs. Het milieu wordt van steeds groter belang! Voor het jaar 2022 zijn de werkdomeinen van de opgerichte filantropische stichtingen, zowel openbare als particuliere, geconcentreerd rond 4 grote thema’s....

Evolutie van het type stichtingen

20 jaar na de invoering van het statuut van “private stichting” is er voor het eerst een lichte groeivertraging te merken. Sinds de invoering van de wet van 2 mei 2002, die het kader voor het bestaan van stichtingen heeft ontwikkeld (met name door de invoering van private stichtingen),...

Barometer van de Filantropie in België 2023

De vorige Barometer van de Filantropie dateert van vóór alle crisissen, natuurrampen en de Oekraïne-oorlog. Dringend tijd om het schenkgedrag van de Belg opnieuw onder de loep te nemen. De Barometer van de Filantropie is gebaseerd op twee indicatoren*. Dit is wat er werd waargenomen voor elk van de...

Barometer van de verenigingen (& stichtingen) in België 2022

Op verzoek van de Koning Boudewijnstichting heeft het onderzoeksbureau IPSOS de 10e editie van zijn enquête over de Belgische non-profitsector uitgevoerd om de financiële situatie, de beschikbare financieringsbronnen, de financiële moeilijkheden, de financiële reserves, de kanalen voor fondsenwerving, enz. te bepalen. De enquête werd uitgevoerd op basis van een...

Voertaal van de nieuwe filantropische stichtingen

De nieuwe filantropische stichtingen zijn meestal in het Frans opgezet. Uit de tussen 1 januari 2020 en 30 augustus 2022 verzamelde gegevens over de taal die in nieuw opgerichte stichtingen wordt gebruikt, blijkt dat van de in totaal 53 stichtingen van algemeen nut er 34 het Frans (64,2%) en...

Gewest waar filantropische stichtingen opgericht worden

De nieuwe filantropische stichtingen zijn gelijkmatig over de regio’s verdeeld. Voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 augustus 2022 werden 19 stichtingen van openbaar nut opgericht in Vlaanderen, 14 in Brussel en 20 in Wallonië. In Vlaanderen werden daarentegen 73 particuliere filantropische stichtingen opgericht, in Brussel 60...