alt text

Stichtingen.be, Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw

Meer dan 120 stichtingen, actief in België, zijn lid van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

Barometer van de verenigingen (& stichtingen) in België 2022

Op verzoek van de Koning Boudewijnstichting heeft het onderzoeksbureau IPSOS de 10e editie van zijn enquête over de Belgische non-profitsector uitgevoerd om de financiële situatie, de beschikbare financieringsbronnen, de financiële moeilijkheden, de financiële reserves, de kanalen voor fondsenwerving, enz. te bepalen. De enquête werd uitgevoerd op basis van een...

Totaal aantal filantropische stichtingen.

Er zijn meer particuliere dan openbare stichtingen in België. Sinds de wet van 2 mei 2002 en de invoering van de zogenaamde “particuliere stichtingen” is een stichting niet verplicht een filantropisch doel na te streven. In totaal waren er eind 2021 in België 1913 particuliere stichtingen (met of zonder...

Voertaal van de nieuwe filantropische stichtingen

De nieuwe filantropische stichtingen zijn meestal in het Frans opgezet. Uit de tussen 1 januari 2020 en 30 augustus 2022 verzamelde gegevens over de taal die in nieuw opgerichte stichtingen wordt gebruikt, blijkt dat van de in totaal 53 stichtingen van algemeen nut er 34 het Frans (64,2%) en...

Gewest waar filantropische stichtingen opgericht worden

De nieuwe filantropische stichtingen zijn gelijkmatig over de regio’s verdeeld. Voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 augustus 2022 werden 19 stichtingen van openbaar nut opgericht in Vlaanderen, 14 in Brussel en 20 in Wallonië. In Vlaanderen werden daarentegen 73 particuliere filantropische stichtingen opgericht, in Brussel 60...

Werkdomeinen van nieuwe filantropische stichtingen

Stichtingen van algemeen nut en particuliere filantropische stichtingen richten zich voornamelijk op kunst, cultuur en erfgoed, maar ook op gezondheid. Nog steeds voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 augustus 2022 zijn de actieterreinen van de opgerichte filantropische stichtingen, zowel openbare als particuliere, geconcentreerd rond...

Indicatieve ratio van de oprichting van private stichtingen met een filantropische doel

In het algemeen blijft het aantal particuliere filantropische stichtingen aanzienlijk, maar neemt het van jaar tot jaar af. Hoewel de wet van 2 mei 2002 de mogelijkheid heeft ingevoerd om particuliere stichtingen op te richten, zijn sommige daarvan opgericht zonder dat zij noodzakelijkerwijs een filantropisch doel nastreefden. In totaal...

Evolutie van het type stichtingen

20 jaar na de invoering van de status van “particuliere stichting” hebben stichtingen voor het eerst te maken met een groeivertraging. Sinds de invoering van de wet van 2 mei 2002, die het kader voor het bestaan van stichtingen heeft ontwikkeld (met name door de invoering van particuliere stichtingen),...