alt text

Stichtingen.be, Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw

Meer dan 120 stichtingen, actief in België, zijn lid van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

Voertaal van de nieuwe filantropische stichtingen

De nieuwe filantropische stichtingen zijn meestal in het Frans opgezet.

Uit de tussen 1 januari 2020 en 30 augustus 2022 verzamelde gegevens over de taal die in nieuw opgerichte stichtingen wordt gebruikt, blijkt dat van de in totaal 53 stichtingen van algemeen nut er 34 het Frans (64,2%) en 19 het Nederlands (35,8%) gebruiken om hun activiteiten uit te oefenen. Wat de private filantropische stichtingen betreft, werden 189 nieuwe stichtingen geteld, waarvan 102 Franse (54%) en 87 Nederlandse (46%). We zien dus dat de nieuw opgerichte stichtingen, zowel openbare als private, meestal in het Frans worden opgericht, hoewel dit duidelijker is voor openbare stichtingen.

Voor de periode 31 augustus 2022 – 31 december 2022 zijn de verzamelde gegevens over de taal van de nieuw opgerichte filantropische stichtingen redelijk in evenwicht, maar met een licht voordeel voor de Nederlandstalige stichtingen. Van de 5 stichtingen van openbaar nut werden er 3 in het Nederlands en 2 in het Frans opgericht. Van de private filantropische stichtingen werden er 11 in het Nederlands en 9 in het Frans opgericht.