alt text

Stichtingen.be, Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw

Meer dan 120 stichtingen, actief in België, zijn lid van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

Evolutie van het type stichtingen

20 jaar na de invoering van het statuut van “private stichting” is er voor het eerst een lichte groeivertraging te merken.

Sinds de invoering van de wet van 2 mei 2002, die het kader voor het bestaan van stichtingen heeft ontwikkeld (met name door de invoering van private stichtingen), is het aantal stichtingen op Belgisch grondgebied blijven toenemen. Bij het begin van de introductie van particuliere stichtingen waren er meer stichtingen van openbaar nut, maar deze trend is in 2008 gekeerd toen particuliere stichtingen, die sinds hun oprichting een zeer sterke groei hebben doorgemaakt, de stichtingen van openbaar nut hebben ingehaald. In 2019 bedroeg het aantal particuliere stichtingen meer dan 1.500 en van deze particuliere stichtingen hadden er 1.000 een filantropisch karakter. Het is echter belangrijk op te merken dat de groei van het aantal stichtingen in België sinds 2020 licht blijkt te vertragen voor stichtingen van algemeen nut. Ten slotte is het belangrijk op te merken dat er geen significant effect als gevolg van de COVID-crisis naar voren blijkt te komen.