alt text

Stichtingen.be, Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw

Meer dan 120 stichtingen, actief in België, zijn lid van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

Indicatieve ratio van de oprichting van private stichtingen met een filantropische doel

In het algemeen blijft het aantal private filantropische stichtingen aanzienlijk, maar neemt het van jaar tot jaar af.

Hoewel de wet van 2 mei 2002 de mogelijkheid heeft ingevoerd om private stichtingen op te richten, zijn sommige daarvan opgericht zonder dat zij noodzakelijkerwijs een filantropisch doel nastreefden. In totaal bedraagt, in 2022, het percentage private stichtingen met een filantropisch doel (exclusief of niet) onder alle opgerichte private stichtingen 54,7%. Het percentage private stichtingen met uitsluitend filantropische doeleinden is echter nooit hoger geweest dan 50%. In 2021 kwamen ze zelfs dichtbij met de oprichting van 80 private stichtingen met een uitsluitend filantropisch doel. Als we echter ook private stichtingen met een gemengd doel (filantropisch en privaat) meetellen, werd de drempel van 50% in 2020, 2021 en 2022 overschreden. Opgemerkt zij evenwel dat het aantal in 2022 opgerichte private stichtingen lager is dan in 2020 en 2021, wat waarschijnlijk te wijten is aan het verslechterde economisch klimaat (zie barometer van de filantropie 2022).