alt text

Stichtingen.be, Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw

Meer dan 120 stichtingen, actief in België, zijn lid van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

Barometer van de Filantropie in België 2023

De vorige Barometer van de Filantropie dateert van vóór alle crisissen, natuurrampen en de Oekraïne-oorlog. Dringend tijd om het schenkgedrag van de Belg opnieuw onder de loep te nemen.

De Barometer van de Filantropie is gebaseerd op twee indicatoren*. Dit is wat er werd waargenomen voor elk van de indicatoren:

Voor de Filantropie-Index dateren de laatste beschikbare cijfers van 2021. In de cijfers van de IZW’s worden 3 maatstaven in rekening genomen: schenkingen, legaten en lidgelden.

  •  In het algemeen was er in het schenkgedrag een aarzeling merkbaar in 2018-2019 maar deze werd opnieuw goedgemaakt in 2020-2021.
  • Vooral de cijfers in de non-profitsector vallen hierbij op. In 2021 stabiliseerden de inkomsten van de non-profitinstellingen in België op een hoog niveau.
  • De instellingen haalden hun inkomsten uit lidgelden maar voornamelijk uit schenkingen.
  • De inkomsten uit legaten bij de non-profitinstellingen blijven fors toenemen.
  • De Filantropie-Index neemt eveneens fiscale attesten in rekening en daar zien we in 2020 een piek, die in 2021 stabiel blijft.

Het Filantropie-Klimaat toont aan dat het economisch klimaat weegt op de schenkingen en dat de COVID-19-crisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis een impact hebben op het schenkgedrag. In 2020-2021 was iedereen merkbaar solidair voor elkaar tijdens COVID en de overstromingen maar dan kwam de koopkrachtcrisis. Toen de enquête afgenomen werd in januari 2023 heerste het koopkrachtverhaal nog heel sterk en dat maakte de Belg onzeker.

  • De Belg erkent het maatschappelijk belang van filantropie. 8 op 10 vindt dit van belang, voor 3 op 10 is het van essentieel belang. Sinds 2016 is de houding t.o.v. filantropie ongewijzigd.
  • Een overgrote meerderheid (77%) vindt dat filantropie bijdraagt aan een betere wereld. Positief is dat vooral de jongere generaties hier meer van overtuigd zijn. 7 op 10 vindt dat dit ook belangrijker is geworden door de crisis en hoge inflatie én dat bedrijven hier een verantwoordelijkheid in dragen. Daarnaast vindt ongeveer 6 op 10 dat de politiek onvoldoende doet voor goede doelen.
  • De schenkers geven aan evenveel of meer te hebben geschonken. Voornamelijk 18-34 jarige donateurs beweren meer giften gegeven te hebben in 2022 (48%), wat opmerkelijk meer is dan in andere leeftijdsgroepen.
  • Bijna 6 op 10 van de gevende Belgen gaf in totaal tot 250 euro; t.o.v. 2019 is het percentage kleinere giften afgenomen.
  • 75% van de schenkers die minder giften hebben gegeven tegenover het jaar ervoor, geven aan dat dit het gevolg was van de crisis en hoge inflatie.

Dit is slechts een beperkte selectie van de resultaten. Als u de volledige resultaten wilt raadplegen of door de opbouw van het onderzoek wilt bladeren, klik dan hier.

*De Filantropie-Index die de filantropische activiteit meet aan de hand van objectieve cijfers, samengesteld uit data van de IZW’s (instellingen zonder winstoogmerk) van de Nationale Bank, het budgetonderzoek van de FOD Economie, informatie over Stichtingen van openbaar nut, Fondsen opgericht binnen de KBS en informatie over fiscale attesten, verzameld door de FOD Financiën. Voor de index ‘Filantropie-Klimaat’ , dat de filantropische gevoeligheid van de Belg meet en die een subjectieve graadmeter is. De enquête voor deze barometer werd afgenomen in januari 2023 door Ipsos en peilde naar de trends en intenties van meer dan 1.000 Belgen.