alt text

Stichtingen.be, Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw

Meer dan 120 stichtingen, actief in België, zijn lid van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

Gewest waar filantropische stichtingen opgericht worden

De nieuwe filantropische stichtingen zijn gelijkmatig over de regio’s verdeeld.

Voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 augustus 2022 werden 19 stichtingen van openbaar nut opgericht in Vlaanderen, 14 in Brussel en 20 in Wallonië. In Vlaanderen werden daarentegen 73 particuliere filantropische stichtingen opgericht, in Brussel 60 en in Wallonië 56. Daarom is het belangrijk vast te stellen dat er een zekere pariteit bestaat tussen de verschillende regio’s waar Belgische filantropische stichtingen zijn gevestigd, zowel voor stichtingen van openbaar nut als voor particuliere filantropische stichtingen. 

Er zij ook op gewezen dat deze gelijkheid tussen de regio’s de gegevens versterkt waaruit blijkt dat de meerderheid van de filantropische stichtingen die in deze periode zijn opgericht, Franstalig zijn (https://blog.lesfondations.be/2022/10/22/langue-des-nouvelles-fondations-philanthropiques/). Uit deze min of meer gelijke verdeling van de stichtingen over de Belgische gewesten kan namelijk worden afgeleid dat in het Brusselse gewest de meeste stichtingen Franstalig zijn, wat het grotere aandeel Franstalige dan Nederlandstalige stichtingen in België verklaart. 

Voor de periode 31 augustus 2022 – 31 december 2022 wordt de eerder vastgestelde trend bevestigd.