alt text

Stichtingen.be, Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw

Meer dan 120 stichtingen, actief in België, zijn lid van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

Totaal aantal filantropische stichtingen.

Private filantropische stichtingen overtreffen het aantal stichtingen van openbaar nut in België.

Sinds de wet van 2 mei 2002 en de invoering van de zogenaamde “private stichtingen” is een stichting niet verplicht een filantropisch doel na te streven. In totaal waren er eind 2022 in België 2005 private stichtingen (met of zonder filantropisch doel) en 658 stichtingen van openbaar nut geregistreerd. Van deze 2663 stichtingen in de sector hebben er 1804 een filantropische doelstelling (67,7%), dit stelt een 1% afname voor ten opzichte van 2021.