alt text

Stichtingen.be, Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw

Meer dan 120 stichtingen, actief in België, zijn lid van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

Barometer van de verenigingen (& stichtingen) in België 2022

Op verzoek van de Koning Boudewijnstichting heeft het onderzoeksbureau IPSOS de 10e editie van zijn enquête over de Belgische non-profitsector uitgevoerd om de financiële situatie, de beschikbare financieringsbronnen, de financiële moeilijkheden, de financiële reserves, de kanalen voor fondsenwerving, enz. te bepalen.

De enquête werd uitgevoerd op basis van een steekproef van 700 respondenten, uitsluitend uit de Belgische non-profitsector. De volgende trends kwamen naar voren:

  • In de afgelopen 12 maanden heeft 40% van de verenigingen hun financiële situatie zien verslechteren. Dit is een verbetering ten opzichte van 2020 (49%), maar nog steeds ver verwijderd van de 19% van 2018.
  • Net als in 2020 ondervond een op de tien verenigingen financiële problemen.
  • 40% heeft de inkomsten uit donaties de afgelopen 12 maanden zien dalen. Een grote meerderheid (66%) schrijft dit toe aan de hoge inflatie, al dan niet in combinatie met de Covid-19-crisis.
  • Het aantal verenigingen dat de inkomsten uit commerciële activiteiten (productverkoop, evenementen, enz.) heeft zien toenemen, is aanzienlijk hoger (26%) dan in het eerste jaar van Covid-19, in 2020 (13%).
  • 64% van de verenigingen heeft financiële reserves.
  • Subsidies blijven een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor verenigingen

Als u de resultaten in hun geheel wilt raadplegen of door de opbouw van de enquête wilt bladeren, vindt u ze hier.