alt text

Stichtingen.be, Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw

Meer dan 120 stichtingen, actief in België, zijn lid van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

Werkdomeinen van nieuwe filantropische stichtingen

Stichtingen van algemeen nut en private filantropische stichtingen richten zich voornamelijk op kunst, cultuur en erfgoed zowel als gezondheid en onderwijs. Het milieu wordt van steeds groter belang!

Voor het jaar 2022 zijn de werkdomeinen van de opgerichte filantropische stichtingen, zowel openbare als particuliere, geconcentreerd rond 4 grote thema’s. Dit zijn: “Kunst, Cultuur & Erfgoed; Onderwijs; Sociaal; Gezondheid”. Hoewel deze sectoren de belangrijkste werkdomeinen van de Belgische filantropische stichtingen zijn, zijn ze niet op dezelfde manier verdeeld tussen stichtingen van openbaar nut en private filantropische stichtingen.

De werkdomeinen bij uitstek voor stichtingen van openbaar nut zijn namelijk kunst, cultuur en erfgoed, gevolgd door onderwijs, gezondheid en tenslotte sociale zaken. Wat opmerkbaar is vergeleken met voig jaar is de hoge toename van het werkdomein ‘Milieu’ dat meer dan verdubbeld is (van 9% in 2021 tot 20% in 2022), in tegenstelling tot de sector onderzoek dat met 22% is gedaald vergeleken met 2021. Het is belangrijk hierbij aan te geven dat het jaarlijks een beperkt aantal SON betreft, namelijk twintig in 2022. In tegenstelling tot private filantropische stichtingen waar het in 2022, 128 organisaties betreft.

Private filantropische stichtingen geven prioriteit aan gezondheid, gevolgd door kunst en cultuur en sociaal welzijn in gelijke mate, nadien door onderwijs en tenslotte onderzoek. Hier ook valt er een lichte toename waar te nemen voor milieu (6%).  Naast deze vier belangrijkste gebieden waarop zowel stichtingen van algemeen nut en private filantropische stichtingen actief zijn, zijn de andere gebieden ongelijk verdeeld tussen de twee soorten stichtingen. De diversificatie van de actieterreinen is groter bij parivate filantropische stichtingen die zich, naast de vier bovengenoemde grote thema’s, ook consequenter op andere werkdomeinen richten.

Opgemerkt zij dat de minst populaire actieterreinen voor SONs filosofie, sport, governance en ontwikkeling zijn terwijl het voor PS filosofie, entrepreneurship, en godsdienst zijn.