alt text

Stichtingen.be, Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw

Meer dan 120 stichtingen, actief in België, zijn lid van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

Werkdomeinen van nieuwe filantropische stichtingen

Stichtingen van algemeen nut en particuliere filantropische stichtingen richten zich voornamelijk op kunst, cultuur en erfgoed, maar ook op gezondheid.

Nog steeds voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 augustus 2022 zijn de actieterreinen van de opgerichte filantropische stichtingen, zowel openbare als particuliere, geconcentreerd rond 5 grote thema’s. Dit zijn: “Kunst, Cultuur & Erfgoed; Onderwijs; Sociaal; Gezondheid; Onderzoek”. Hoewel deze sectoren de belangrijkste werkterreinen van de Belgische filantropische stichtingen zijn, zijn ze niet op dezelfde manier verdeeld tussen stichtingen van openbaar nut en particuliere filantropische stichtingen. Het actieterrein bij uitstek voor stichtingen van openbaar nut is namelijk onderwijs, gevolgd door kunst en cultuur, gezondheid, sociale zaken en tenslotte onderzoek. Particuliere filantropische stichtingen geven daarentegen prioriteit aan gezondheid, gevolgd door kunst en cultuur, sociaal welzijn en, tenslotte, onderzoek en onderwijs in ongeveer gelijke mate. Tegenover deze vijf belangrijkste gebieden waarop stichtingen van algemeen nut en particuliere filantropische stichtingen actief zijn, staan andere gebieden die ongelijk verdeeld zijn tussen de twee soorten stichtingen. Terwijl bestuur, milieu en ontwikkeling belangrijke actieterreinen zijn voor nieuw opgerichte particuliere stichtingen, zijn zij minder belangrijk voor stichtingen van algemeen nut. Vanuit dit oogpunt is de diversificatie van de actieterreinen groter bij particuliere filantropische stichtingen die zich, naast de vijf bovengenoemde grote thema’s, ook consequenter op andere actieterreinen richten. Opgemerkt zij dat de minst populaire actieterreinen voor beide soorten stichtingen filosofie, sport en godsdienst zijn.

Deze trend wordt bevestigd voor stichtingen die tussen 31 augustus 2022 en 31 december 2022 zijn opgericht, aangezien de nieuw opgerichte stichtingen van openbaar nut vooral actief zijn op het gebied van kunst, cultuur & erfgoed. Voor de private filantropische stichtingen die in deze periode zijn opgericht, zijn de actieterreinen voornamelijk kunst, cultuur & erfgoed en sociaal.