alt text

Stichtingen.be, Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw

Meer dan 120 stichtingen, actief in België, zijn lid van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

Totaal aantal filantropische stichtingen.

Er zijn meer particuliere dan openbare stichtingen in België.

Sinds de wet van 2 mei 2002 en de invoering van de zogenaamde “particuliere stichtingen” is een stichting niet verplicht een filantropisch doel na te streven. In totaal waren er eind 2021 in België 1913 particuliere stichtingen (met of zonder filantropisch doel) en 656 stichtingen van openbaar nut geregistreerd. Van deze 2569 stichtingen in de sector hebben er 1764 een filantropische doelstelling (68,7%). 

Na bijwerking van deze cijfers eind 2022 zijn er nu 655 stichtingen zonder winstoogmerk en 1999 particuliere stichtingen in België, waarvan 1156 filantropisch. Dit betekent dat het Belgische filantropische landschap bestaat uit in totaal 1811 stichtingen met een filantropisch doel.