alt text

Stichtingen.be, Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen vzw

Meer dan 120 stichtingen, actief in België, zijn lid van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

alt text

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit cura bitur ac faucibus.

Indicatieve ratio van de oprichting van private stichtingen met een filantropische doel

In het algemeen blijft het aantal particuliere filantropische stichtingen aanzienlijk, maar neemt het van jaar tot jaar af.

Hoewel de wet van 2 mei 2002 de mogelijkheid heeft ingevoerd om particuliere stichtingen op te richten, zijn sommige daarvan opgericht zonder dat zij noodzakelijkerwijs een filantropisch doel nastreefden. In totaal bedraagt in de periode van 1 januari tot en met 30 augustus 2022 het percentage particuliere stichtingen met een filantropisch doel (exclusief of niet) onder alle opgerichte particuliere stichtingen 54,9%. Het percentage particuliere stichtingen met uitsluitend filantropische doeleinden is echter nooit hoger geweest dan 50%. In 2021 kwamen ze zelfs dichtbij met de oprichting van 80 particuliere stichtingen met een uitsluitend filantropisch doel. Als we echter ook particuliere stichtingen met een gemengd doel (filantropisch en particulier) meetellen, werd de drempel van 50% in 2020 en 2021 overschreden. Opgemerkt zij evenwel dat het aantal in 2022 opgerichte particuliere stichtingen lager is dan in 2020 en 2021, voornamelijk omdat de verzamelde gegevens niet het hele jaar bestrijken, maar slechts tot augustus.

Deze trend wordt bevestigd voor de periode van 31 augustus 2022 tot en met 31 december 2022, aangezien van de 42 opgerichte stichtingen er slechts 14 uitsluitend een filantropisch doel hebben en 6 een gemengd filantropisch en particulier doel.